Theo đó, 12 trường THPT trên địa bàn TP tuyển 980 chỉ tiêu vào lớp 10 tích hợp.

Chỉ tiêu các trường cụ thể như sau:

TP.HCM công bố chỉ tiêu lớp 10 tích hợp  - ảnh 1

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Các học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định và có đủ điều kiện 1 trong các nhóm sau:

1.Nhóm 1

Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP.HCM.

Học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.HCM.

Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng ( nguyện vọng 1,2).

Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và điểm thi chương trình tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí theo nguyện vọng 1,2 đã chọn vào những trường có dạy chương trình tích hợp.

Cách tính điểm tuyển như sau:

+) Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm trung bình của chương trình tích hợp x 2) ( theo tháng điểm 10).

2. Nhóm 2

Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP.HCM.

Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT có trường, lớp chuyên tại TP.HCM (có đủ điều kiện dự thi lớp 10 THPT có trường, lớp chuyên).

Học sinh  đăng ký 2 nguyện vọng: nguyện vọng 1 dành cho học sinh dự thi môn chuyên vào các trường, lớp chuyên; nguyện vọng 2 dành cho những trường có dạy chương trình tích hợp.

Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trường, lớp chuyên và điểm thi chương trình tích hợp.

Cách tính điểm tuyển như sau:

+) Điểm tuyển trường lớp chuyên theo quy định tuyển sinh THPT trường, lớp chuyên

+) Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm trung bình của chương trình tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).

3. Nhóm 3

 Học sinh không có tham gia học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP.HCM.

Học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định và có thêm các điều kiện sau:

+) Tốt nghiệp THCS loại từ khá trở lên.

+) Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên hoặc có Cambridge PET đạt từ 140/210 điểm (hoặc 142/170) hoặc FCE từ 140/210 điểm trở lên (hoặc 140/190) hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc cấp độ Level 1 từ 56 điểm trở lên của PTE General hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh 10 THPT tại TP.HCM. Ngoài 3 môn quy định ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải dự thi môn tích hợp.

Học sinh đăng ký 02 (hai) nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2)

Cách tính điểm tuyển như sau:

+) Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (Điểm môn tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).

Điều kiện trúng tuyển

Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Cách xét tuyển: căn cứ quy định điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường.

Hồ sơ dự tuyển

Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT bình thường ( nếu có thí sinh có tham gia thì đánh dấy vào ô tích hợp). Ngoài ra học sinh phải thực hiện đăng ký theo nhóm thích hợp bằng phiếu đăng ký riêng.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 tích hợp.

Lịch thi

TP.HCM công bố chỉ tiêu lớp 10 tích hợp  - ảnh 2

Lưu ý 

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 tích hợp, học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào các trường nêu trên và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học thực hành - Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn có tên trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 THPT bình thường (vì mỗi học sinh chỉ có tên trúng tuyển vào duy nhất một trường).