Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP sẽ tổ chức giám sát tại tám trường phổ thông trên địa bàn TP để nắm rõ tình hình cụ thể của các trường sau khi phụ huynh học sinh có nhiều bức xúc phản ánh về tình trạng thu và sử dụng không đúng quy định các khoản thu.

Trước kế hoạch giám sát này, UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT cử cán bộ tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP và báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực UBND TP.

Trước đó, UBND TP.HCM đã đề nghị Sở GD&ĐT và các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, kiểm tra việc thực hiện điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và công tác phối hợp giữa ban giám hiệu và ban đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình hoạt động. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm nếu có trong việc lạm thu và sử dụng sai mục đích các khoản phí nằm ngoài quy định của Nhà nước.