Đối với khoản thu theo thỏa thuận:

Ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục.

Khung thu quy định cụ thể như sau:

Stt

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

1

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (tháng)

Không quá 150.000

Không quá 200.000

Không quá 300.000

2

Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng)

Không quá 400.000

Không quá 250.000

3

Tiền vệ sinh bán trú (tháng)

Không quá 50.000

4

Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm)

Không quá 450.000

Không quá 20.000

5

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

Không quá 40.000

Không thu

6

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng

Theo thỏa thận với phụ huynh học sinh


Các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đúng mục đích, công khai kế hoạch thu-chi của từng khoản đến phụ huynh trước khi thu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, phần còn lại bù đắp các chi phí.

Các khoản thu của các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ:

- Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng Trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn, mức thu như sau: Nhà trẻ (400.000 đồng/học sinh/tháng); mẫu giáo (400.000 đồng/học sinh/tháng); tiểu học (400.000 đồng/học sinh/tháng); THCS (600.000 đồng/học sinh/tháng); THPT (600.000 đồng/học sinh/tháng).

Các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải có hóa đơn, không tổ chức thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt.