Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định, tạo điều kiện cho HS được lựa chọn giáo viên theo học, phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm, học thêm cho giáo viên và HS.

Đây là một trong những nội dung mới nhất từ thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Theo đó, Thường trực Thành ủy cho rằng chủ trương chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực của Thường trực Thành ủy là đúng với nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mong muốn của nhân dân TP.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục còn chậm đổi mới, phương pháp thi cử còn nặng về kiểm tra kiến thức nên nhu cầu học thêm vẫn còn trong một bộ phận phụ huynh HS. Vì vậy, việc triển khai chủ trương trên cần quyết liệt nhưng phải có lộ trình, cách làm phù hợp, cụ thể, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến phụ huynh HS và đội ngũ thầy cô giáo.

Do đó, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng ủy UBND TP chỉ đạo UBND TP khẩn trương trình Ban Thường vụ Thành ủy lộ trình chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực.

Thường trực Thành ủy yêu cầu phải chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay. Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với HS học hai buổi/ngày và HS tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của HS. Nhà trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của HS. Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định, tạo điều kiện cho HS được lựa chọn giáo viên theo học, phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm, học thêm cho giáo viên và HS.

Quan tâm, chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho HS chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng HS giỏi bằng ngân sách TP và không thu học phí với các em.

Các đơn vị phải quản lý chặt chẽ các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định.

Nghiên cứu, nâng tỉ lệ HS học hai buổi/ngày, giảm sĩ số HS/lớp để đảm bảo nâng chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Tạo điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi để đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, tăng cường các hoạt động thí nghiệm, thực hành, văn - thể - mỹ, các hoạt động đoàn hội, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho HS nhằm để HS phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các quy định, cơ chế để tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giáo viên về nhà ở, nâng cao thu nhập cho cán bộ, giáo viên, viên chức ngành giáo dục. Nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ nhằm tăng thêm nguồn phụ cấp cho giáo viên dạy các lớp vượt sĩ số theo chuẩn, dạy phụ đạo cho HS chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng HS giỏi.

Tiếp tục rà soát quy hoạch để ưu tiên giao đất đầu tư xây dựng trường học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, đầu tư từ ngân sách TP, quận, huyện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp để phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.

TP phải chỉ đạo tốt việc tập hợp các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo có chuyên môn, uy tín, giàu kinh nghiệm tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa mới đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng chương trình mới, tạo điều kiện để đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích HS tự học, tiến tới giảm tải, giảm áp lực cho HS.

Được biết trước đó, theo chủ trương của TP, từ năm học 2016-2017, TP sẽ chấm dứt dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Các đơn vị đã được cấp phép phải hoàn tất thủ tục trả lại giấy phép cho Sở hoặc Phòng GD&ĐT để tiến hành giải thể chính thức, kể cả do nhà trường tổ chức hay cho các cơ sở bên ngoài thuê mướn tại trường. Sở và các đơn vị ở quận, huyện cũng sẽ có giải pháp quản lý các cơ sở dạy thêm bên ngoài trường và có quy trình chặt chẽ trong việc cấp phép mới.

Ngay đầu tháng 9 vừa qua, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn cụ thể cho lộ trình này. Cụ thể, trước ngày 30-9, hiệu trưởng các trường học, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT TP phải lập hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và gửi về Sở để tiến hành giải thể. Riêng đối với các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa hoặc trung tâm ngoại ngữ, tin học đang sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, hiệu trưởng phải thông báo đến nhà đầu tư chấm dứt hoạt động và lập hồ sơ đề nghị giải thể để gửi về Sở GD&ĐT TP, hạn chót ngày 31-1-2017.