ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế đã đón nhận 60 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200 USD) do Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam trao tặng.

Học bổng trên được trao hằng năm cho những sinh viên có kết quả học tập loại giỏi, tư cách đạo đức tốt và đang gặp khó khăn về tài chính. Từ năm 1996 đến nay, quỹ học bổng đã hỗ trợ gần 750 sinh viên với tổng số tiền gần 150.000 USD.

K.HUY