Trường ĐH An Giang được thành lập từ cuối tháng 12-1999, tiền thân Trường CĐ Sư phạm An Giang, là trường ĐH công lập chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ GD&ĐT đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh An Giang.

Trường ĐH An Giang là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường ĐH Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ GD&ĐT đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh An Giang. 

Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ ĐH, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng.

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM gồm các trường thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH KHXH&NV, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, Khoa Y.