Theo đó, ngành Công nghệ thông tinđiểm chuẩn cao nhất20 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng điểm ba môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có).

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chính là tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.

Công thức tính: 
Điểm xét tuyển = [(điểm môn 1 + điểm môn 2 + (điểm tiếng Anh x 2)) x 3/4] + điểm ưu tiên (nếu có).

Mức điểm chuẩn cụ thể các ngành:

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 20 điểm - ảnh 1

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 20 điểm - ảnh 2

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 20 điểm - ảnh 3

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 20 điểm - ảnh 4