Tự nhận mình là người chống việc xếp hạng, TS Ly cho biết bản thân việc xếp hạng ban đầu rất tốt vì nó cung cấp thông tin cho phụ huynh, học sinh nhưng sau đó thì biến dạng, trở thành một trò chơi của giới quản lý, đi quá xa mục tiêu ban đầu là cung cấp thông tin.

Chia sẻ với nhóm thực hiện về mục tiêu theo đuổi của BXH, tuy nhiên bà Ly cũng cho rằng đi vào chi tiết thì có vấn đề. “Xếp hạng là con dao hai lưỡi dựa trên cả phương diện phương pháp và kết quả. Nghĩa là nếu phương pháp và cách xử lý không khách quan và đúng đắn thì không phản ánh năng lực thực sự của các trường ngay cả trên phương diện chúng ta đo lường” - bà Ly nói.

Theo bà Ly, vấn đề của BXH nằm ở dữ liệu mà nhóm sử dụng: “Nếu xây dựng bản báo cáo xếp hạng dựa trên số liệu không đáng tin cậy thì tất nhiên kết quả không đáng tin cậy. Nếu kết quả không đáng tin cậy thì hệ quả là gì? Ta góp thêm vào bức tranh nó đang tốt xấu lẫn lộn, có thể những người làm không tốt nhưng bằng cách nào đó họ có được số liệu tốt và trở thành hàng đầu. Đó là vấn đề phải suy nghĩ và đương đầu”.

Đặt giả thiết kết quả là đúng, bà Ly cũng cho rằng nó có vấn đề. Trong cơn sốt xếp hạng, các trường đua nhau tăng con số công bố, kết quả hoặc là đạo văn, mua bài. “Nếu chúng ta nhấn mạnh tiêu chí đó như cái để đo thành quả các trường thì ta sẽ đưa ra bức tranh sai lệch. Nhưng đó không quan trọng bằng việc chúng ta đang thúc đẩy các trường đi con đường sai lệch vì họ sẽ chạy theo thành tích, họ sẽ làm mọi cách để có những con số đẹp, để họ có tên tuổi trên thị trường thay vì tập trung sứ mạng thực sự của họ là tạo ra tri thức, phục vụ cộng đồng và đào tạo sinh viên. Nếu chúng ta có những thước đo ghi nhận được nỗ lực đó của các trường thì BXH của chúng ta sẽ giúp các trường tập trung vào những cái đáng lẽ họ nên làm thay vì chạy theo những cái mà thực ra không có ích gì cho họ, cho xã hội” - TS Ly nói.

Tiếp lời TS Ly, đại diện nhóm thực hiện TS Nguyễn Ngọc Anh cho rằng bình luận của TS Ly là đầy đủ cũng như cung cấp bức tranh về xếp hạng. Tuy nhiên, cũng theo TS Ngọc Anh, nhóm không dùng báo cáo của các trường gửi mà đầu tiên là lấy báo cáo ba công khai (gồm công khai thu chi tài chính, chất lượng giáo dục, chất lượng cơ sở giáo dục) cũng như các nguồn khác. Sau đó nhóm cũng gửi lại các trường để họ phản hồi về các thông số đánh giá.