Học sinh có nguyện vọng học tại trường THPT ngoài công lập nào sẽ nộp hồ sơ xét tuyển tại trường THPT ngoài công lập đó. Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và căn cứ vào điểm xét tuyển, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) đã xác định để lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Từ ngày 15-8 đến ngày 25-10 nếu trường có nhận thêm học sinh vào lớp 10 (hợp lệ) thì lập danh sách bổ sung và gửi về Sở GD&ĐT TP.HCM để được duyệt danh sách và cấp mã số học sinh. Tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau ngày 25-10 (riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành).

Tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập tại TP.HCM - ảnh 1
 

Điều kiện xét tuyển

Những học sinh đang học tại các trường THCS hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác (ưu tiên nhận học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM) có hồ sơ hợp lệ.

Đồng thời, học sinh phải có đủ các điều kiện sau đây được dự xét tuyển vào lớp 10 THPT các trường ngoài công lập: Tốt nghiệp THCS; tuổi của học sinh vào học là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Hồ sơ xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển bao gồm: Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường); bọc bạ cấp THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyển do hiệu trưởng trường THCS hoặc giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có).

QUỐC DŨNG