Theo lãnh đạo trường Đại học Kinh tế quốc dân, bắt đầu từ năm 2018, trường sẽ tuyển sinh đào tạo ngành Actuary, dạy bằng tiếng Anh. 

Actuary là nghề tìm kiếm, đánh giá và phân tích cơ hội từ rủi ro của các hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. Là một trong những ngành nghề được ưu tiên định cư tại một số quốc gia ở châu Âu và các nước phát triển khác như Úc, Mỹ, Canada.. Đây cũng là một trong những ngành khát nhân lực, có mức lương cao trên thế giới và Việt Nam vì hiện số lượng chuyên gia Actuary rất khan hiếm.

Công việc của các chuyên gia Actuary thực hiện bao gồm lập kế hoạch và định phí bảo hiểm, theo dõi khả năng sinh lời, tính toán đảm bảo nguồn dự phòng an toàn cho công ty bảo hiểm, tham mưu chiến lược, tư vấn đầu tư tài chính...