Năm nay, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2014 như sau:

Số lượng 1.200 chỉ tiêu dự kiến được phân bổ: Anh (50), Úc (50), New Zealand (30), Mỹ (125), Nga (95), Trung Quốc (150), Pháp (190), Đức (190), Nhật (130), Singapore (40), Hàn Quốc (70), Canada (40), các nước khác (40).

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Đối tượng dự tuyển: Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các ĐH, học viện là cơ sở đào tạo ĐH, trường ĐH và CĐ không bao gồm trường CĐ nghề; sinh viên tốt nghiệp ĐH, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên ĐH, CĐ.

Điều kiện dự tuyển: Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ sở đào tạo đã cử đi học; không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển; đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ; có công văn cử dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác hoặc trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp; có đủ trình độ ngoại ngữ theo quy định.

 Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 31-7-2014 để dự tuyển đợt 1 và trước 30-9-2014 để dự tuyển đợt 2.

 Thông tin chi tiết tại: http://vied.vn/vn/content/thongbao/tuyensinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911-nam-2014_56603.aspx.

NHẬT TÚ