Theo đó sẽ tuyển thẳng những sinh viên cử tuyển (các trình độ trung cấp, CĐ, ĐH) các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và đăng ký dự tuyển đúng địa phương cử đi học. Con em người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại tỉnh Kon Tum, tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành sư phạm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Trường hợp có số thí sinh diện tuyển thẳng lớn hơn số chỉ tiêu cần tuyển thì ưu tiên tuyển trước đối tượng cử tuyển. Đối tượng còn lại xét theo kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) từ thí sinh có điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

T.NGỌC