Theo đó, nếu ứng viên không chọn đăng ký đi theo các chương trình học bổng đã thông báo, Bộ cho phép bảo lưu kết quả trúng tuyển học bổng để chờ được giải quyết đi học theo nguồn kinh phí được phép điều chỉnh đối với Đề án 322 và Đề án 911 hoặc theo đề án mới của Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

Trong thông báo trên, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài Nguyễn Xuân Vang đề nghị các ứng viên nghiên cứu các chương trình học bổng do Bộ đang chủ trì tuyển sinh, học bổng Hiệp định do chính phủ Việt Nam và các nước đồng tài trợ kinh phí, các học bổng toàn phần do phía nước ngoài cấp năm 2012 và 2013. Nếu có chương trình phù hợp thì ứng viên kịp thời liên hệ với Cục Đào tạo với nước ngoài (email: tuyensinh@vied.vn) để được hỗ trợ trong việc đề cử và đàm phán học bổng để ứng viên đi học ngay trong năm 2012 hoặc 2013. Ứng viên chưa kịp đăng ký trước ngày 1-6-2012 có thể gửi đăng ký sau ngày 1-6-2012 và Cục sẽ tiếp tục tổng hợp để xử lý cụ thể và thông báo cho từng ứng viên biết…

VIẾT THỊNH