Vì sao số giáo sư, phó giáo sư 2017 tăng đột biến?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. 

So với các năm trước, số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 đều hơn gấp 1,7 lần, có năm cao hơn gấp 2 lần.