Ngày  17-8,  tại  Hà  Nội,  Ủy  ban  Văn  hóa,  Giáo  dục,  Thanh  niên,  Thiếu  niên  và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức  Hội  thảo  Giáo  dục  2018  (VEC  2018)  với  chủ đề  “Giáo  dục  đại  học - Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định: Trong hơn 30 năm đổi mới, giáo dục đại học Việt Nam  đã  đạt  được  những  thành  tựu  quan  trọng,  góp  phần  to  lớn  thực  hiện  thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện  đại  hóa,  từng  bước  hội  nhập  tích  cực.  Hệ  thống  văn  bản  quy  phạm  pháp  luật đã từng bước được bổ sung, đổi mới. Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục đại học. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng.

Trước  sự  vận  động,  phát  triển  không  ngừng của  khoa  học - công  nghệ  và  tri thức nhân loại, đặc biệt là trước yêu cầu của toàn cầu hóa, quốc tế hóa - những xu thế vừa là thời cơ, vừa là thách thức - giáo dục đại học Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để không chỉ đảm đương được trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực  cho  đất  nước  mà  còn  có  sức  hội  nhập,  cạnh  tranh.

 

"Chính phủ chỉ mang tính định hướng trong việc tự chủ đại học, còn lại các trường sẽ tự chọn hướng đi cho mình, tự chịu trách nhiệm trước Nhà nước và trước chính sinh viên của mình"

Ông Dilip Parajuli, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Ông Dilip Parajuli, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thống kê, hiện nay Việt Nam xếp hạng thứ 84/137 về chất lượng giáo dục đại học và có 2 trường đại học lot top 1.000 trường của thế giới (ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) và 5 trường lot top 400 của châu Á. Theo đó ông Ditlip Parajuli đánh giá, xếp loại của Việt Nam thuộc hàng thấp so với chính khu vực và thế giới.

Vị trí thứ hạng giáo dục Đại học Việt Nam so với thế giới - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo

Theo ông Dilip Parajuli, nguyên nhân chính của thứ hạng thấp này là do các chính sách đang kìm hãm sự “bùng nổ” của các trường đại học. Nên cởi bỏ “chiếc áo rập khuôn” trong việc quản lí về mặt tài chính và hành chính trong các trường phát triển.

“Việc tiếp cận và đánh giá này thì không nên có trong luật mà chỉ là một cách để các trường cần làm để vừa nâng cao vừa làm vấn đề hướng đi phát triển cho chính các trường. Đồng thời, Chính phủ chỉ mang tính định hướng trong việc tự chủ đại học, còn lại các trường sẽ tự chọn hướng đi cho mình.

Các trường sẽ chịu trách nhiệm trước Nhà nước và trước chính sinh viên của mình cho nên các trường đừng rụt dè, hãy mạnh dạn xin tự chủ để nâng cao chất lượng và thứ hạng cho mỗi trường nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung”, ông Parajuli chia sẻ thêm. Với hơn 70 tham luận của các tác giả/nhóm tác giả trong và ngoài nước, hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả và các đại biểu tham dự.

PGS-TS Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng, giáo dục ĐH là một khâu then chốt quyết định đối với chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Với sứ mệnh là nơi sáng tạo ra tri thức mới, thực hiện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, giáo dục ĐH giữ vai trò là đòn bẩy quyết định cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, hướng đến sự phồn vinh và thịnh vượng của đất nước. Tuy nhiên, giáo dục ĐH Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

“Dù đã có những kết quả nhấn định nhưng nhận thức và thực trạng các chính sách cụ thể trong GDĐH vẫn còn phân tán và ý kiến khác nhau. Do đó cần tạo ra diễn đàn để cùng nhau trao đổi, thảo luận và đề xuất các ý tưởng, chính sách cho GDĐH”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,  Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nói.