UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) ngày 12-9 có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục cùng ngành chức năng xác minh, nếu phát hiện việc lạm thu phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm, tránh tạo áp lực cho phụ huynh đầu năm học.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng Giáo dục TP Cao Lãnh, cho biết kiểm tra bước đầu cho thấy không có khoản thu nào như thế tại các trường tiểu học trên địa bàn. “Không hiểu phụ huynh lấy đâu ra thông tin học sinh phải đóng 16 triệu đồng. Tại trường, mỗi học sinh vào lớp 1 chỉ phải đóng hơn 1 triệu đồng vào đầu năm học, trong đó có các khoản thu tự nguyện và theo từng tháng” - ông Nguyễn Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, nói.