Năm 2019, tổng số thành viên các Hội đồng GS ngành, liên ngành là 276 người, trong đó có 162 thành viên đã tham gia từ nhiệm kỳ 2014-2019, số thành viên mới là 114 người. Số thành viên có chức danh GS là 256, chiếm tỉ lệ 92,75%; số thành viên có chức danh phó GS là 20, chiếm tỉ lệ 7,25%. Hội đồng GS nhà nước đã công bố danh sách 28 ủy viên Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Những GS này đồng thời làm chủ tịch của 28 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2019. Các thành viên Hội đồng GS ngành, liên ngành được tuyển chọn theo tiêu chí mới của quy chế Hội đồng GS nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (Chủ tịch hội đồng) đã ký.

Phát biểu tại phiên họp, ông Phùng Xuân Nhạ (Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023) nhấn mạnh tới tính nghiêm minh, công tâm, công bằngkhách quan trong quá trình xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, phó GS năm 2019.

Trong đó lưu ý chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, công nhận giờ giảng, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo. “Việc xét chọn hồ sơ ứng viên phải được làm chặt chẽ ở từng cấp hội đồng, tránh làm ồ ạt, qua loa, đặc biệt không để xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ giữa các cấp hội đồng, gây khó khăn cho ứng viên và không đảm bảo chất lượng các hồ sơ ứng viên” - Bộ trưởng nhấn mạnh.