Giày Việt Nam bị Brazil điều tra lẩn tránh thuế

Trong vụ việc này, Brazil chủ yếu muốn chống bán phá giá đối với giày dép xuất xứ Trung Quốc. Hiện giày Trung Quốc đang bị Brazil áp thuế chống bán phá giá. Brazil e ngại doanh nghiệp Trung Quốc chuyển nguyên phụ liệu sang Việt Nam để sản xuất giày dép nhằm lấy xuất xứ khác để lẩn tránh thuế. Vì vậy mà Brazil muốn điều tra giày dép Việt Nam và Indonesia xem có việc tránh thuế hay không.

Cục khuyến cáo doanh nghiệp giày nên hợp tác sớm với Brazil, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu bị xem là có lẩn tránh thuế, giày Việt Nam sẽ phải chịu thuế tương đương với thuế phá giá mà giày Trung Quốc đang chịu.

Hiện nay giày Việt Nam nhập khẩu vào Brazil chỉ đang chịu thuế nhập khẩu chung là 18%.

Q.NHƯ

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.