Giữ quốc tịch Việt Nam: Không nên quy định thời hạn

Cũng cần tính lại việc người đã được đăng ký quốc tịch VN nhưng con cái họ trên 18 tuổi thì không được hưởng chế độ này…”. Bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, đã kiến nghị như vậy tại buổi tọa đàm về Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 do Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức ngày 17-10.

Theo quy định hiện hành, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến trước ngày 1-7-2009 mà không có hộ chiếu VN còn giá trị và chưa mất quốc tịch VN thì trong thời hạn năm năm, họ phải đến đăng ký với cơ quan đại diện VN ở nước nơi người đó đang định cư để giữ quốc tịch VN. Nếu không đăng ký sau ngày 1-7-2014 sẽ mất quốc tịch VN. Theo tổng kết, số người đăng ký giữ quốc tịch VN chỉ mới hơn 4.000 người, chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số hơn bốn triệu người VN ở nước ngoài. …

KIM PHỤNG