Gợi ý giải đề thi môn lịch sử, sinh học và tiếng Anh

* Đề thi môn tiếng Anh (mã đề 359).

- Gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh (mã đề 359) của trang Onthi.net.vn, bấm vào đây.

- Gợi ý giải đề môn tiếng Anh (mã đề 637) của Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn, bấm vào đây.


* Đề thi môn sinh học (mã đề 958).

- Gợi ý giải đề thi môn sinh học(mã đề 958)của trang Onthi.net.vn, bấm vào đây.

- Gợi ý giải đề thi môn sinh (mã đề 749) của Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn, bấm vào đây.

* Đề thi môn lịch sử.


- Gợi ý giải đề thi môn lịch sử của Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn, bấm vào đây.


- Gợi ý giải đề thi môn lịch sử của trang Onthi.net.vn, bấm vào đây.

PLO
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.