GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 3,82%

(PLO)- Trong cơ cấu GRDP của TP.HCM sáu tháng đầu năm 2022 thì thương mại, dịch vụ chiếm 64%, công nghiệp và xây dựng chiếm 22%.
GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 3,82% ảnh 1
GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 3,82% ảnh 2
GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 3,82% ảnh 3
GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 3,82% ảnh 4