Hà Nội: Không phân biệt nội,ngoại thành về chính quyền đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay: Hà Nội sẽ tiếp tục tiếp thu hoàn thiện đề án để trình Bộ Chính trị, trong đó thể hiện rõ mục tiêu xây dựng chính quyền đô Hà Nội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, có đủ thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; giải quyết tốt hơn những yêu cầu của người dân, bảo đảm được an toàn và môi trường bình yên cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hà Nội: Không phân biệt nội,ngoại thành về chính quyền đô thị  ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Đặc biệt, chính quyền đô thị cũng phải là chính quyền điện tử, thông minh, chính quyền xanh, phát huy được tiềm năng của địa phương, của người dân cũng như của doanh nghiệp.

“Phạm vi thí điểm đề án này sẽ là toàn TP. Cả Hà Nội là một thực thể chính quyền đô thị chứ không có chính quyền đô thị ở nội thành bên cạnh một chính quyền nông thôn TP Hà Nội” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Đề án đưa ra hai phương án về chính quyền đô thị:

Phương án 1 là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn).

Phương án 2 là xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (TP), một cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và một cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn).

Tổ soạn thảo đề án đề nghị trong thời điểm hiện nay việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội nên theo phương án 1.

Đa số ý kiến cũng ủng hộ phương án này.

Về lộ trình thực hiện, có thể chia làm hai phương án: Phương án 1 là thí điểm đồng thời việc không tổ chức HĐND tại xã, phường, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026;

Phương án 2 là thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND tại phường trước từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, sau đó sẽ thực hiện việc không tổ chức HĐND xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031.