Hà Nội: Rà soát việc thực hiện đề án Ngoại ngữ quốc gia

Theo văn bản của Sở GD-ĐT Hà Nội, các đơn vị phải báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên dạy môn ngoại ngữ, cán bộ làm thiết bị (số lượng biên chế, trình độ chất lượng chuyên môn…); Việc bố trí chương trình dạy và học ngoại ngữ theo quy định; Công tác đầu tư trang thiết bị phòng học ngoại ngữ các cấp học giai đoạn 2011-2013 từ các nguồn vốn. Hiệu quả của việc sử dụng, bảo quản bổ sung thay thế thiết bị phòng học ngoại ngữ đã được đầu tư trang bị.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả thiết bị.

Sở GD-ĐT cũng cho biết, Đoàn kiểm tra của ban, ngành thành phố và Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra, rà soát ngay sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị.

Theo S.H (DT)

‘Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục'

‘Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục'

(PLO)-  Theo Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, đổi mới giáo dục là quá trình liên tục, phải phù hợp với xu thế thế giới, tính đến điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Việt Nam…