Hà Nội sắp có bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Theo đó, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam sẽ được xây dựng thành một bảo tàng thiên nhiên quốc gia đầu hệ. Bảo tàng này có năng lực nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam về nghiên cứu khoa học, sưu tầm, chế tác và trưng bày bảo quản mẫu vật thiên nhiên. Đồng thời lưu giữ các giá trị, trưng bày, bảo tồn lịch sử tự nhiên, giá trị thiên nhiên của Việt Nam và thế giới.

Địa điểm xây dựng bảo tàng tại Khu đô thị sinh thái Quốc Oai (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Dự án có diện tích 32 ha, bao gồm các khu chức năng như khu trưng bày trong nhà, khu dành cho bộ sưu tập mẫu vật quốc gia, hang động, núi đá, công viên đá, khu vườn địa chất…

TLL

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

(PLO)- Truyền thông về di sản và các giá trị của di sản trên các kênh số nhằm sáng tạo và huy động sức sáng tạo của cộng đồng trong việc tái hiện các giá trị.