Hà Nội: Sẽ chi gần 83.000 tỉ đồng để đưa 5 huyện lên quận

Ngày 24-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì) lên quận, đã chủ trì họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo với các địa phương.

Báo cáo của Sở KHĐT Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) cho biết, nguồn lực đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) cấp thành phố dự kiến bố trí 13.105 tỉ đồng đầu tư 36 dự án trong các đề án đưa 5 huyện lên quận. 

Ngoài ra, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) còn dự kiến đầu tư cho 44 dự án, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để bố trí vốn. Đối với dự án nhiệm vụ chi cấp huyện được thành phố hỗ trợ, năm 2021, thành phố hỗ trợ 1.169 tỉ đồng và năm 2022 là 1.065 tỉ đồng cho 5 huyện. 

Hà Nội: Sẽ chi gần 83.000 tỉ đồng để đưa 5 huyện lên quận ảnh 1
Hội nghị của ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì) thành quận của Hà Nội ngày 24-12. Ảnh: TP

Về ngân sách cấp huyện, 5 huyện dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 1.866 dự án với kinh phí là 69.763 tỉ đồng.

Để hoàn thành Đề án lên quận, các huyện phải đạt được 2 nhóm tiêu chí, gồm có 27 tiêu chí để huyện thành quận và 15 tiêu chí để xã thành phường. Đến nay, hai huyện Đan Phượng và Đông Anh đạt 21/27 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt. Huyện Gia Lâm đạt 25/27 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt; huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt; huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt.

Về kết quả các tiêu chí xã thành phường, huyện Đan Phượng còn 81 tiêu chí chưa đạt của 16 xã; huyện Đông Anh còn 81 tiêu chí chưa đạt của 24 xã; huyện Gia Lâm còn 71 tiêu chí chưa đạt của 21 xã; huyện Hoài Đức còn 62 tiêu chí chưa đạt của 19 xã; huyện Thanh Trì còn 40 tiêu chí chưa đạt của 16 xã.

Sở KHĐT Hà Nội đánh giá hiện nguồn lực thực hiện các đề án khá khó khăn, một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố để thực hiện đề án các huyện lên quận triển khai còn chậm, một số dự án chậm về thủ tục bố trí vốn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các huyện chủ động rà soát các tiêu chí từ cấp huyện đến cấp xã. Từ đó, có lộ trình, giải pháp và có danh mục dự án cấp huyện, cấp TP để xác định rõ đầu việc, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị.

Chủ tịch UBND TP cũng thống nhất cần tập trung cao độ cho huyện Gia Lâm hoàn thành các tiêu chí lên quận trong năm 2023. Đối với 4 huyện còn lại tập trung nguồn lực vào các tiêu chí thực chất để triển khai trong nhiệm kỳ này. 

Cùng với các chỉ tiêu cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cần tập trung vào khối sản xuất kinh doanh, có giải pháp đột phá trong chính quyền số, kinh tế số, hạ tầng số, y tế thông minh, giao thông thông minh. Đề nghị các ngành rà soát các dự án chậm triển khai, ưu tiên các dự án để hoàn thiện các tiêu chí lên quận của 5 huyện này.