Hà Nội xây dựng “mỗi phường một phố ATTP”

Đây là mô hình thí điểm đầu tiên thuộc đề án “Triển khai mô hình cải thiện an toàn thực phẩm với dịch vụ ăn uống tại các phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội, giai đoạn 2013-2015”.

Theo đó, trên tuyến phố này sẽ tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm cửa hàng ăn uống; quầy hàng thức ăn nhanh, thực phẩm chín. Các tiêu chí và nội dung thực hiện bao gồm: tổ chức điều tra ban đầu về điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở, đánh giá kiến thức thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh; thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện...
Đề án sẽ triển khai mô hình cải thiện an toàn thực phẩm với dịch vụ ăn uống tại 176 phường, thị trấn trên toàn TP, giai đoạn 2013-2015 có tổng kinh phí thực hiện khoảng 35,7 tỉ đồng bằng nguồn sự nghiệp ngân sách TP. Trong đó, đề án sẽ triển khai thí điểm xây dựng và duy trì một tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm tại mỗi phường.

TX