Hà Nội: yêu cầu cấp dưới báo cáo việc nhận quà Tết

Cụ thể, Công văn số 275/UBND-NC của UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.

Công văn này nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017, Văn bản số 3424/TTCP-C.IV ngày 27-12-2016 cùa Thanh tra Chính phủ về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sàn công, tặng qùa và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành; các đơn vị, dọanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phổ nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện chủ trương không tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, Lễ hội.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên nắm tình hình và báo cáo UBND TP kết quả thực hiện, những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí; tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp chung) trước ngày 3-2. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng giao Thanh tra TP Hà Nội theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố trước ngày 6-2. 

SEA Games và Quốc hội

SEA Games và Quốc hội

(PLO)- Câu chuyện trái bóng tròn với hình ảnh đoàn kết, nắm tay siết chặt của các vị lãnh đạo chính là động lực, là phương cách để Việt Nam tiếp tục vươn lên trên đấu trường kinh tế khu vực.
'Không thể có... 2 Quốc hội'

'Không thể có... 2 Quốc hội'

(PLO)-  "Không thể có... 2 Quốc hội" là cách ví von của Đại biểu Lê Thanh Vân, khi bàn tới việc cũng một nhiệm kỳ Quốc hội, một vấn đề, một dự án luật, kỳ họp trước bác, kỳ họp sau lại đưa vào.