Hai mức tặng quà nhân ngày Thương binh, liệt sĩ

Theo đó, tặng quà mức 400.000 đồng cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng; thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Tặng quà mức 200.000 đồng cho thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đ.LIÊN