Hai năm, 12 BV chi vượt trần khoảng 50 tỉ đồng

Đây là chi phí tồn lại sau khi quỹ BHYT trừ chi phí trần cho BV (chi phí khám, chữa bệnh vượt tuyến và chuyển tuyến). Năm 2012, số vượt trần tuyến hai của 12 BV là 30 tỉ đồng và năm 2013 gần 20 tỉ đồng.

Theo đó, các BV có chi phí vượt trần tuyến hai cần thuyết minh cụ thể nguyên nhân vượt trần, trong đó nêu rõ nguyên nhân khách quan như triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, cơ cấu bệnh tật thay đổi, số bệnh nhân nặng cao hơn năm trước, biến động giá thuốc, vật tư, trần thanh toán kỹ thuật cao tăng theo lương… Sở Y tế sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá và phối hợp BHXH TP có tờ trình gửi UBND TP xin ý kiến với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam để được thanh toán.

Theo bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Sở Y tế, các BV luôn vượt mức trần, BV nào có kỹ thuật cao càng nhiều thì càng dễ bị vượt trần nhưng BV phải khống chế làm sao cho hợp lý và thận trọng khi áp dụng kỹ thuật cao. Ngoài ra, đa số bác sĩ điều trị là theo bệnh lý, mặt khác còn phụ thuộc vào kỹ thuật, vật tư hiện đại… nên chi phí khám, chữa bệnh ngày càng cao. Do vậy, việc thanh toán theo giá trần thì bệnh nhân sẽ bị thiệt thòi. “BHXH Việt Nam yêu cầu các BV thuyết trình nhưng họ thấy chi phí nào hợp lý thì chi trả, cái nào không hợp lý thì BV… tự chịu” - vị này cho biết.

DUY TÍNH