'Đẻ' thêm thủ tục, hàng trăm container kẹt tại cảng

'Đẻ' thêm thủ tục, hàng trăm container kẹt tại cảng

(PLO)- Trước đây doanh nghiệp được phép làm thủ tục khai báo hải quan và kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nơi hàng đến (một cửa), thông qua Chi cục Hải quan tại TP.HCM thuận lợi nhưng hiện nay là thêm “một cửa thứ hai” khiến DN gặp khó khăn.