Hạn chế lưu thông trên sông Đồng Nai

Phạm vi hạn chế gồm 3 khu vực: khu vực 1 từ Km 36 + 400 đến Km 37+800 thuộc địa phận P.Bửu Long; khu vực 2 từ Km 39 + 850 đến Km 40 + 600 thuộc P.Hòa Bình và P.Thanh Bình; khu vực 3 từ Km 41 + 100 đến Km 40 + 500 thuộc xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo Đình Mười (TN)