Hậu Giang: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 2,5 tỉ đồng

Ngày 3-12, theo nguồn tin của PLO, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX.

Hậu Giang: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 2,5 tỉ đồng ảnh 1
Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, UBND tỉnh này nhận được thông báo của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX thông báo kết quả kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  bền vững (CTMTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, từ ngày 12-6 đến 2-7, Kiểm toán Nhà nước khu vực IX đã tiến hành kiểm toán chuyên đề tại Hậu Giang và phát hiện ban chỉ đạo tỉnh chưa xây dựng quy chế hoạt động các CTMTQG theo quyết định của UBND tỉnh này. Cạnh đó, nội dung, quy chế hoạt động của ban này chưa phù hợp; vai trò của Sở NN&PTNT tỉnh còn mờ nhạt, chưa phát huy vai trò chủ trì, tổ chức thực hiện.

Sở KH&ĐT tỉnh cũng chưa có văn bản tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai đoạn năm năm, chưa tham mưu báo cáo kết quả phân bổ và sử dụng nguồn vốn. Việc sở thực hiện thẩm định, tổng hợp phương ăn phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN) trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm chưa đúng thẩm quyền.

UBND tỉnh chưa ban hành kế hoạch thực hiện, chậm tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết định mức cho kinh phí sự nghiệp nên các huyện thực hiện không đồng nhất các dự án, có địa phương không thực hiện nên kinh phí tồn kết dư làm giảm hiệu quả của chương trình.

Những hạn chế đó khiến công tác triển khai vướng nhiều sai sót. Cụ thể, đối với tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, một số công trình đã nghiệm thu nhưng thanh toán sai khối lượng, ngược lại một số hạng mục, thiết bị công trình chưa đủ nghiệm thu đã thanh toán thừa. Riêng tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở do Ban Dân tộc chủ trì, cơ quan này chưa tổ chức theo dõi, điểm danh học viên tham dự các buổi tập huấn. Cạnh đó, hợp đồng ký kết với đơn vị đào tạo không có danh sách cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho học viên chưa chặt chẽ.

Từ những điều trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực IX kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán theo kết luận này. Đồng thời, kiến nghị tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh phối hợp kiểm tra, điều chỉnh lại số liệu tổng hợp nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư CTMTQG GNBV.

Kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình, rút kinh nghiệm từ những nội dung được nêu trong kết luận. Có biện pháp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các sở ban ngành, UBND địa phương trong xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện.

Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX cũng kiến nghị UBND tỉnh xử lý tài chính số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, gồm: thu hồi, nộp ngân sách các khoản chi sai quy định vốn xây dựng cơ bản, nộp trả ngân sách Trung ương kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi và một số khoản khác.

“Giao giám đốc sở, Thủ trưởng các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20-12” - văn bản của lãnh đạo UBND Hậu Giang nêu.