HĐND các tỉnh, thành bầu các chức danh chủ chốt

Với 93/95 số phiếu ủng hộ, ông Nguyễn Thế Thảo tiếp tục được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trước đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh tiếp tục được đảm nhận chức chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Phạm Đình Cự tái đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh.

Với 100% số phiếu tín nhiệm, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã được bầu lại làm chủ tịch HĐND TP. Ông Trần Văn Minh tái đắc cử chức chủ tịch UBND TP.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, ông Phạm Minh Toản tái đắc cử chức chủ tịch HĐND tỉnh; ông Cao Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Với 100% phiếu bầu, ông Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tái đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII tại kỳ họp thứ nhất đã bầu ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Hoàng Bê - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, các đại biểu đã bầu ông Phạm Văn Lực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Diệp tái đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII, các đại biểu đã bầu ông Đinh Văn Chung, Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Công Chánh tái đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh.

NHÓM PV