HĐND TP.HCM giám sát về nhà không phép

HĐND TP sẽ giám sát về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp phép xây dựng;… trong chín tháng đầu năm 2016 trên địa bàn một số quận, huyện thuộc TP.HCM.

Theo đó, đoàn giám sát sẽ do Ban Pháp chế HĐND TP chủ trì, tiến hành khảo sát tại huyện Bình Chánh và các quận 3, 7, 12.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài “Nhà không phép ở Bình Chánh” phản ánh tình trạng xây dựng nhà không phép trên địa bàn huyện này khiến dư luận bức xúc.