Hỗ trợ cho vay kinh doanh gạo

Theo đó, HDBank sẽ áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức và cho vay từng lần. Đối với cho vay theo hạn mức sẽ được xác định dựa trên chu kỳ sản xuất kinh doanh, uy tín, khả năng trả nợ và nhu cầu tài trợ của khách hàng.

Hạn mức cho vay sẽ còn được đánh giá và xem xét lại hằng năm hoặc đột xuất, tùy quy định hoặc yêu cầu. Thời hạn cho vay theo chu kỳ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng mức lãi vay và phí ưu đãi theo từng thời kỳ.

Trước đó, HDBank cũng đã dành gói hỗ trợ hơn 2.000 tỉ đồng cho hộ nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê.

Theo N.Anh ( NLĐ)