Hoàn thuế 9.103 tỉ đồng cho doanh nghiệp trong mùa dịch bệnh

Trong đó, hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn nhất, chiếm 89% tổng số hồ sơ và 92% tổng số thuế được hoàn; trường hợp đầu tư chỉ chiếm 2,3% tổng số hồ sơ và 6,1% tổng số thuế được hoàn. Hầu hết hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử.

Ngoài ra, trong tám tháng qua, Cục Thuế TP đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 12.263 doanh nghiệp (DN) với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là gần 2.502 tỉ đồng. Theo báo cáo của Cục Thuế TP, tổng số DN (mã 10 số) đang hoạt động trên địa bàn là khoảng 259.161 DN, trong đó số DN phát sinh mới là 27.136, số DN giải thể và ngừng hoạt động là 24.402 DN.