Học viện An ninh nhân dân cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Sau khi phân tích tình hình trong nước, khu vực và thế giới, Tổng Bí thư đề nghị: Với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của ngành công an, Học viện An ninh nhân dân cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước để xác định rõ và thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của học viện. “Không quá ham mở rộng quy mô mà hạ thấp chất lượng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Học viện An ninh nhân dân cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ khai giảng của Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: HOÀNG DUY

Cụ thể, Tổng Bí thư đề nghị học viện cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học. Theo Tổng Bí thư, việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, đồng thời góp phần hoàn thiện lý luận khoa học an ninh, qua đó tham mưu hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình và thuận lợi cho phát triển kinh tế của đất nước.

HUY HÀ