Hội Luật gia TP.HCM: Nâng chất cán bộ để làm tốt công tác

Hội nghị đánh giá thời gian qua Hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý; tích cực tham gia bảo vệ và bào chữa miễn phí tại tòa cho những đối tượng chính sách, nghèo…

Tuy nhiên, Hội cũng gặp không ít khó khăn. Đơn cử như Hội Luật gia quận 12 có khó khăn về nhân sự, chưa tạo được niềm tin trong chuyên môn, trang thiết bị đã hơn 10 năm chưa được trang bị mới, không có kinh phí sửa chữa văn phòng…

Qua quá trình trao đổi, Hội nhận định công tác cán bộ Hội là quan trọng, ảnh hưởng lâu dài đến phong trào của Hội và cả địa phương đó. Do vậy cần nâng cao năng lực công tác của cán bộ bằng cách “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, hạn chế tình trạnh độc đoán, chuyên quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý chặt chẽ thành viên trong Hội...

HOÀNG YẾN