Hôm nay phê chuẩn hai phó thủ tướng mới

Thủ tướng đồng thời đề nghị miễn nhiệm chức vụ hiện đang giữ của ông Vũ Đức Đam. Nếu được QH phê chuẩn, ông Đam dự kiến giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo khối văn hóa - xã hội - khoa học - giáo dục đào tạo. Riêng ông Phạm Bình Minh dự kiến kiêm nhiệm hai chức vụ là phó thủ tướng và bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo chương trình, hôm nay (13-11), trên cơ sở thảo luận, các đại biểu sẽ bỏ phiếu phê chuẩn chức danh phó thủ tướng đối với ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh.

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, QH cũng đã chính thức thông qua việc tăng số phó thủ tướng từ bốn lên năm người như đề nghị của Thủ tướng. Cùng với đó, QH cũng đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

THÀNH VĂN