Hôm nay, Quốc hội thảo luận chương trình giám sát

Tiếp đó, QH sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2012.

Ngoài ra, trong tuần này (từ ngày 1 đến 4-11), QH sẽ lần lượt nghe và thảo luận về kế hoạch sử dụng đất năm năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; cho ý kiến về dự án Luật Cơ yếu, Luật Tài nguyên nước, Luật Giáo dục ĐH, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Giám định tư pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá…

THÀNH VĂN