Hơn 1.000 tuyến đường cấm đào ban ngày

Trong đó có 464 tuyến, đoạn cấm đào cả ngày lẫn đêm dưới lòng đường nhưng được phép đào trên vỉa hè; 561 tuyến, đoạn cấm đào ban ngày (chỉ được đào từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường).

L.ĐỨC