Hơn 390 tỉ đồng quà tặng cho người có công

Theo đó, sẽ có hai mức quà tặng là 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Mức quà 400.000 đồng để tặng người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, anh hùng lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Mức quà 200.000 đồng để tặng thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ… Tổng kinh phí để tặng quà hơn 390 tỉ đồng.

AN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.