Hơn 5.600 người chết do tai nạn giao thông chín tháng đầu năm

So với cùng kỳ năm 2018, giảm cả ba tiêu chí với 567 vụ, 353 người chết và 700 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra trên 12.500 vụ, làm chết hơn 5.500 người, bị thương hơn 9.500 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 554 vụ, giảm 356 người chết, giảm 694 người bị thương. Đường sắt xảy ra 121 vụ, làm chết trên 100 người, bị thương 41 người; tăng bảy vụ, tăng bảy người chết, giảm tám người bị thương.

Đường thủy xảy ra 43 vụ, làm chết 19 người, bị thương bảy người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 15 vụ, giảm 13 người chết, số người bị thương tăng hai người. Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm năm vụ, tăng chín người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi. “Chỉ tính riêng trong tháng 9, toàn quốc xảy ra trên 1.300 vụ, làm chết trên 560 người và làm bị thương trên 1.000 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ, giảm 83 người chết, giảm 87 người bị thương” - ông Thái thông tin thêm.