Hơn 5.000 người lao động Việt Nam được trở lại Hàn Quốc làm việc

Theo thông báo từ phía Hàn Quốc, hạn ngạch chính phủ Hàn Quốc dành cho lao động nước ngoài đã hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc năm nay là 25.113 người. Trong đó Việt Nam có 5.029 lao động thuộc diện này. Để tiếp tục giúp lao động Việt Nam sớm được quay trở lại Hàn Quốc làm việc theo nguyện vọng, đầu tháng 3-2013, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho những người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn.

TX

Giải pháp xóa nạn vẽ bậy

Giải pháp xóa nạn vẽ bậy

(PLO)- Để xóa bỏ nạn vẽ bậy, người dân và chính quyền đã chung tay biến những bức tranh xấu thành tác phẩm tranh ảnh, tạo cảnh quan đẹp nơi công cộng.