Hợp nhất ba tổng công ty thủy sản

Theo kế hoạch, việc hợp nhất sẽ được tiến hành theo phương án thành lập một công ty con là công ty TNHH một thành viên hoạt động công ích tại phía Bắc. Công ty này sẽ làm nhiệm vụ đầu mối hợp nhất hoạt động của ba tổng công ty thủy sản hiện có.

Dự kiến sau khi hợp nhất, doanh thu năm 2010 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (mới) sẽ đạt khoảng 4.455 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 77 triệu USD, mức lợi nhuận khoảng 90 tỉ đồng. Mức này cao hơn lợi nhuận của cả ba tổng công ty thủy sản trong năm 2009 khoảng 60 tỉ đồng.

TR.H

Đưa gia vị Việt ra chợ thế giới

Đưa gia vị Việt ra chợ thế giới

(PLO)- Các sản phẩm gia vị như muối tôm, muối ớt… của Việt Nam đã có mặt ở Nhật Bản, Mỹ, Đức, Nga và nhiều thị trường khác.
Giá USD tăng sốc lên 24.000 đồng mỗi USD

Giá USD tăng sốc lên 24.000 đồng mỗi USD

(PLO)- Tỉ giá USD/VND giao dịch trên thị trường “chợ đen” đã có phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp khiến chênh lệch giá giữa thị trường chính thức và phi chính thức ngày càng nới rộng.