Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm đối với F1, F2 tại TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết theo quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7-8-2020 và văn bản số 2505/SYT-NVY của Sở Y tế TP.HCM ngày 6-5-2021, thời gian cách ly và xét nghiệm đối với người tiếp xúc vòng 1 (F1) và tiếp xúc vòng 2 (F2) có thay đổi. 

Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm đối với F1, F2 tại TP.HCM  ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: MINH TÂM

Cụ thể, đối với F1: 

- Cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Nếu người cách ly có tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca bệnh COVID-19 thì thực hiện xét nghiệm ngày đầu, ngày thứ 5, ngày thứ 10, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Đối với F2: 

- Cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly người tiếp xúc vòng 2 lên thành người tiếp xúc vòng 1.

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 âm tính với SARS-CoV-2 thì người tiếp xúc vòng 2 được kết thúc việc cách ly.