Hướng dẫn trực tiếp về đăng ký kinh doanh

Ngoài hướng dẫn trực tiếp, phòng cũng niêm yết công khai các thủ tục hành chính, biểu mẫu hồ sơ để người đăng ký kinh doanh tham khảo.

Việc hướng dẫn trực tiếp đã bị tạm ngưng gần sáu tháng qua nhằm hoàn thiện bộ thủ tục, quy trình, nghiệp vụ hướng dẫn.

Trung bình mỗi ngày phòng hướng dẫn cho trên 250 người có thắc mắc về đăng ký kinh doanh.

TP.HCM hiện có trên 162.000 doanh nghiệp, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.

Q.NHƯ