Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Còn 100 m cừ chưa đóng xong

Nhà thầu Tổng công ty Xây dựng số 1 vẫn chưa thể đóng hết 100 m cừ dọc bờ kênh phía Bình Thạnh do vướng đường dây điện cao thế dưới lòng kênh.

Ở bờ phía quận 1 khu vực Thảo Cầm Viên, CDM cho biết hiện còn bảy cây cừ chưa thể đóng được do ảnh hưởng đến tuyến cống bao chính ở dưới. Trước đó, Sở GTVT yêu cầu Ban quản lý Dự án vệ sinh môi trường TP chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn tất việc đóng cừ tại khu vực này. Nếu chưa thể triển khai, phải thông báo bằng văn bản và phương án chống sạt lở tạm thời tại vị trí chưa đóng cừ.

V.THUẬT