Khai mạc ĐH Hội Nhà báo TP.HCM lần thứ VIII

Trước đó, sáng 21-10, tại phiên trù bị, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã thông qua các quy chế làm việc của đại hội và thể thức bầu cử nhân sự. Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra của Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều cùng ngày, đoàn chủ tịch đã trình phương án nhân sự Ban chấp hành khóa VIII và đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết danh sách ứng viên chính thức gồm 17 người. Sau đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành.

Ngay sau phiên trù bị, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người đã họp phiên thứ nhất để bầu ra Ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch hội. Kết quả này sẽ được công bố sáng nay.