Khai mạc Hội thảo quản lý thảm họa hạ nguồn sông Mêkông

Hội thảo nhằm mục đích phát triển khả năng quản lý thảm họa cho bốn nước vùng hạ nguồn sông Mêkông bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam bằng việc thúc đẩy các nỗ lực hợp tác thông qua đối thoại và trao đổi thông tin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì hội thảo, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

“Trong các cuộc thảo luận tuần này, quý vị sẽ cùng nhau trao đổi về việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa và đại dịch, chia sẻ thông tin về năng lực và những vấn đề ưu tiên hàng đầu,” Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân phát biểu. “Chương trình hội thảo này không chỉ tạo điều kiện để các quốc gia đối tác trong khu vực hạ nguồn sông Mêkông cùng nhau đối thoại, mà điều quan trọng là nó còn liên kết các viên chức dân sự và quân sự của một nước cũng như giữa các nước chúng ta.  Một mối quan hệ hợp tác dân sự - quân sự hiệu quả là điều cần thiết cho công tác chuẩn bị và ứng phó với thảm họa và đại dịch,” ông nói.     

Hội thảo sẽ kéo dài trong năm ngày, bao gồm ba ngày thảo luận và hai ngày đi thực tế tại đồng bằng sông Cửu Long.

Các thành viên từ bốn nước hạ nguồn sông Mêkông và Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về các vấn đề như quản lý lũ lụt, chuẩn bị và ứng phó với thảm họa, thiếu nước và lương thực, các vấn đề sức khỏe cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh; xác định các thách thức và ưu tiên của quốc gia; phối hợp phát triển các phương pháp chung để đối mặt với các thách thức cụ thể đó...

Hội thảo là một phần của Sáng kiến hạ nguồn sông Mêkông do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và bộ trưởng ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam phát động vào năm 2009. Sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác trong khu vực để đối phó tốt hơn với những thách thức chung và các cơ hội trong lãnh vực giáo dục, môi trường, y tế và cơ sở hạ tầng. 

PV